Accessibility Tools

Obowiązuje w okresie od 04.04.2024 roku od godziny 10:00 do 17.04.2024 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

Organizatorem promocji jest firma:

Latech Sp. z o.o.

os. Klonowa 2

62-002 Suchy Las 

NIP 9721331275

REGON 523121457Termin, miejsce akcji promocyjnej i uczestnicy

 1. Akcja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym laq.pl,
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej w obejmuje od 04.04.2024 roku od godziny 10:00 do 17.04.2024 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.laq.pl.
 3. Uczestnikami akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do zakupów wystawiamy paragon.

Zasady Akcji promocyjnej:

 1. Akcja promocyjna dotyczy towarów dostępnych w okresie trwania akcji promocyjnej w sklepie internetowym www.laq.pl
 2. W ramach akcji promocyjnej kupującemu, który dodaje do koszyka 3 x dowolny żel pod prysznic z serii MUSIC, przysługuje rabat w wysokości 100% na jeden z nich.
 3. W ramach akcji obowiązuje standardowa cena detaliczna. Żadne dodatkowe rabaty nie będą uwzględniane podczas trwania tej promocji.
 4. Podczas składania zamówienia, w koszyku pojawi się dodatkowy produkt automatycznie, jeśli warunki promocji zostaną spełnione. 
 5. Promocja przeznaczona jest do osób fizycznych. Podmioty gospodarcze znajdujące się w bazie danych właściciela sklepu laq.pl oraz firmy Latech Bernard Latanowicz z siedzibą w Poznaniu (61-624), os. Kosmonautów 4/77, wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 6972128340, REGON: 362796850. nie są objęte promocją. W celu uzgodnienia warunków promocji dla klientów hurtowych istniejących w bazie danych właściciela sklepu należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
 6. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi.
 7. Organizator zastrzega, że czas dostawy towaru może ulec wydłużeniu w stosunku do standardowego czasu dostawy. Czas oczekiwania na dostawę będzie uzależniony od liczby zamówień i dostępności asortymentu. Zamówienia będą realizowane w kolejności przyjęcia ich do systemu i potwierdzenia płatności za zamówienie.
 8. W przypadku braku lub wyczerpania zamówienia asortymentu właściciel sklepu www.laq.pl skontaktuje się z wybranymi osobami w celu uzgodnienia ewentualnego zwrotu pieniędzy lub oczekiwania na zamówienie do czasu wyprodukowania nowej partii brakującego produktu lub wymiany na inny.

Reklamacje 

 1. Postępowanie reklamacyjne, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.